Priebeh spolupráce

1. ZADANIE

Ak uvažujete nad tým, že využijete naše služby, stačí prostredníctvom uvedených kontaktov osloviť nášho konzultanta, s ktorým si dohodnete úvodné stretnutie v čase, ktorý Vám vyhovuje. Každému, i potencionálnemu, klientovi firmy Maliarske práce ponúkame úvodnú konzultáciu zdarma, kde si pozorne vypočujeme Vaše požiadavky, prejdeme si spolu konkrétne plochy a detaily, pričom sa Vám ochotne pomôžeme pri výbere vhodného materiálu a zladení farebných odtieňov, prípadne pri riešení problémových miest.

Zmeriame si plochy stien a do 24 hodín Vám predložíme finálnu cenovú ponuku. V prípade Vášho záujmu o realizáciu Vás náš kozultant opäť navštívi za účelom uzavretia objednávky. Zároveň Vás podrobne oboznámi s časovým plánom jednotlivých prác a s termínom ukončenia.

Našim klientom vždy dávame príležitosť, aby najprv videli to, na čo majú vynaložiť svoje peniaze.

2. REALIZÁCIA

Usporiadanie. Nábytok a predmety v miestnosti uložíme do jej stredu a zakryjeme novou čistou PVC fóliou. Všetky podlahy pokryjeme plastovou penovou fóliou, ktorá ich zároveň chráni pred poškodením.

Príprava. V závislosti na dohodnutých prácach, vyplníme a vyspravíme diery, praskliny a iné poškodenia povrchu stien, prípadne celé steny vystierkujeme. Potom Všetky plochy, ktoré sa nebudú maľovať zakryjeme (okná, zárubne ap.)

Maľovanie. Na všetky plochy nanesieme penetračný náter. V druhej fáze namaľujeme všetky stropy a nakoniec steny.

Predbežná kontrola.  Spoločne s Vami si prejdeme všetky realizované plochy a požiadame Vás o súhlas s ukončením prác.

Čistenie a finalizácia.  Odstránime krycie fólie a všetky priestory dôkladne vyčistíme. Vrátime nábytok a predmety na pôvodné miesto.

Záverečná kontrola.  Znovu si spoločne s Vami prejdeme všetky priestory, aby sme sa ubezpečili, že je všetko tak ako ste si priali.

Preberací protokol.  V prípade úplnej spokojnosti Vás požiadame o podpis preberacieho protokolu.

3. UZAVRETIE

Formulár spokojnosti klienta. Dovolíme si Vás požiadať o vyplnenie stručného formulára, ktorý nám pomôže permanentne skvalitňovať naše služby.

Finančné vyrovnanie. Na záver Vám dáme na výber spôsob platby, ktorý Vam najviac vyhovuje. Dohodnutú sumu môžete dať v hotovosti priamo nášmu konzultantovi alebo možete uhradiť vystavenú faktúru prostredníctvom bankového prevodu.